Вебінар педпрацівників Одеської області

14 жовтня 2014 року відбулося засідання обласної методичної секції викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу в Одеській області,

14.10.14

в якому прийняли участь викладачі української мови та літератури ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» Поліванова С. В. та Ніколаєва С. О. Засідання секції проходило за допомогою інноваційної телекомунікаційної технології в інтерактивному режимі – режимі ВЕБІНАРУ, що дозволило учасникам засідання спілкуватись в реальному часі (Online), обговорювати та вирішувати ряд наболілих питань. Була обрана актуальна тема засідання: «Шляхи підвищення результативності викладання суспільно-гуманітарних дисциплін».  Метою засідання секції стало становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство, які передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу. Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Основну увагу потрібно зосереджувати на патріотичному вихованню молоді і  формуванню у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.
             Майже всі доповіді викладачів були спрямованні на виховання ідеї розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи якої базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології, що зараз  створюються реальні умови для прояву творчих здібностей молодих людей. Сучасна молодь добре інформована щодо процесів в різних сферах науки, техніки, соціального життя; динамічно оволодіває сучасними комунікаційними та інтерактивними  технологіями. Усе це створює сприятливі умови для розвитку національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, патріотичному, трудовому, художньо-естетичному, екологічному вихованні підростаючого покоління.
У вебінарі взяли участь 37 педагогічних працівників різних  навчальних закладів професійно-технічної освіти Одеської області під керівництвом методиста суспільно-гуманітарного циклу Стоянова В. С., який  звернувся до учасників вебінару з привітанням та акцентував увагу педагогів на актуальних питаннях розвитку професійно-технічної освіти Одеської області, якості підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних робітників.
Дякуємо учасникам, їх педагогічним колективам,  адміністраціям ПТНЗ Одеської області за активну участь, докладені зусилля в організації та проведенні заходу!

Ключевые слова: повышение квалификации,
курс учиться,платные курсы,индивидуальные курсы,
курсовая подготовка,быстрые курсы,курсы по профессиям.

 

Другие новости
Контакты
 • Телефон:
  +380949960649
  +380487555573
  +380487581896
 • Адрес:
  ул.Новосельского 86, ул. Заболотного 9, ул, Паустовского 12, вул. Театральна, буд. 3, смт. Овідіополь, Одеська обл., , Одесса, Одесская область, Украина
 • Email:
  ptu_odessa@ukr.net
Карта