Кабінет корекційно-розвиткової роботи

Кабінет корекційно-розвиткової  роботи

15.06.20

в ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти»
розпочалось навчання в кабінеті корекційно-розвиткової роботи для всіх
учнів центру, а також учнів з особливими освітніми потребами. Придбано
нове сучасне обладнання. Сенсорна дошка з мультимедійним проектором
відкриває та надає нові можливості подання навчальної інформації і
дозволяє підсилити мотивацію здобувачів освіти.
Учням інклюзивних груп легше працювати з візуалізованим матеріалом та
Інтернет-ресурсами. Проводяться бесіди, тренінги та коррекційні заняття.
Метою відкриття кабінету корекційно-розвиткової роботи є створення
оптимальних умов для успішної соціалізації учнів та психологічного здоров’я
учасників освітнього процесу.

 

Інші статті