Продавець «Одесский центр профессионально-технического обучения» розвиває свій бізнес на Prom.ua 15 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
28 відгуків
+380 (94) 996-06-49
+380 (48) 758-18-96
+380 (66) 556-37-29
ОДЕССКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кошик

ДО ПРОФЕСІЇ БЕЗ ПЕРЕШКОД: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

ДО ПРОФЕСІЇ БЕЗ ПЕРЕШКОД: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Окреслено систему роботи професійно-
технічних навчальних закладів, ефективність навчально-виховної роботи, яка
досягається шляхом застосування відповідних форм і методів навчання.
Висвітлюються особливості навчально-виховного процесу для учнів з
порушеннями слуху, впровадження оптимальних методик їх інтеграції в
суспільство, вирішення питання соціальної адаптації та працевлаштування.
Ключові слова: порушення слуху, педагогічні технології, інклюзивна модель
освіти
Annotation
The article exposes the role of vocational training institutions for the
implementation of the rights of students with hearing impairments to have equal access
to quality education and training. Defined system of work vocational institutions, the
effectiveness of educational work, which is achieved through the using of appropriate
forms and methods of teaching. Highlighted the feature of the educational process for
students with hearing impairments, the introduction of optimal methods of their
integration into society, solution of the problem of social adaptation and employment.
Keywords: hearing impairment, educational technology, inclusive education

Актуальність проблеми забезпечення доступності освітнього простору
пов’язана з тим, що в нашому суспільстві багато дітей та молоді з особливими
освітніми потребами, в тому числі з порушеннями слуху. І їх кількість, на жаль,
тільки зростає. Виникає гостра потреба в таких освітніх технологіях, які б
дозволили учням з порушеннями слуху стати не утриманцями, а повноцінними
членами суспільства.
Жодна людина не може скористатися з наданих їй прав, якщо вона не має до
них доступу, тобто позбавлена відповідних умов для їх реалізації. Особливо ця

об’єктивна вимога має значення для учнів з інвалідністю та особливими
потребами у навчанні, для яких навчальні заклади мають забезпечити повноцінну
участь у навчально-виховному процесі [3, с.31].
Дискусії про інклюзивну освіту в нашій країні і доведення причин чому саме
цей підхід треба брати на озброєння, вже впевнено перейшли до визначення
технологій, які б дозволили успішно втілити її в життя.
ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» (Надалі - ДНЗ ОЦПТО,
Центр) вже багато років надає професійну освіту дітям з порушеннями слуху, як в
інклюзивних, так і в спеціальних групах. З 2016 року з метою забезпечення
доступності освітнього простору для учнів з порушеннями слуху на базі
навчального закладу проводиться експеримент всеукраїнського рівня за темою
«Технологія забезпечення доступності освітнього простору професійно-
технічного навчального закладу для учнів з порушеннями слуху". Педагогічним
колективом навчального закладу вивчається проблема доступності освіти в умовах
ПТНЗ для учнів з порушеннями слуху з використанням інформаційно-
просвітницьких та інноваційних методик організації навчання. Це актуальна тема
в роботі педагогів Центру, оскільки майже ніхто з них, крім перекладачів жестової
мови, не має спеціальної підготовки роботи з учнями з порушеннями слуху.
Запорукою успішної реалізації інклюзивної освіти в навчальному закладі є
командний підхід. Це співпраця педагогів, фахівців та учнів, взаємодопомога,
обмін досвідом, прагнення максимального використання наявних ресурсів для
досягнення головної мети – якісної професійної підготовки.
Порушення слуху не впливає на здатність до навчання, на пізнавальний
потенціал та інтелектуальний розвиток. Головна проблема для такого учня –
отримання інформації в тому ж обсязі, що і його одногрупники. Більшість
підлітків володіють жестовою мовою, тому для адекватного навчання їх необхідно
забезпечити перекладачами-дактилологами. Крім того учнів з порушеннями слуху
учнів краще садити за першу парту, аби вони бачили обличчя викладача.
Спілкуючись, кожне слово потрібно промовляти дуже чітко (однак не треба
кричати) і не забувати дублювати сказане (письмово чи перефразовуючи

інформацію), особливо якщо справа стосується термінів, правил, інструкцій тощо
[3, с.75].
Оскільки учням з порушеннями слуху важче, ніж учням, які добре чують,
засвоювати новий матеріал, на уроках теоретичного та виробничого навчання в
навчальному закладі належна увага приділяється використанню моделей, макетів,
таблиць, ментальних карт, зображень та інше. Постійно ведеться робота над
створенням електронних посібників, робочих зошитів та опорних конспектів з
окремих предметів.
Головною умовою ефективного й успішного навчання, особливо коли
йдеться про учнів з інвалідністю та учнів з особливими освітніми потребами, є
комфортне та безпечне середовище. Найважливіше тут – створити загальну
позитивну атмосферу. Учня з особливими потребами необхідно залучати до всіх
видів діяльності (навчальної та позакласної). При цьому в його однолітків треба
сформувати ставлення до нього як до рівного і водночас, як до людини, котрій
іноді потрібна допомога й підтримка [3, с.70]. На всіх позаурочних та позакласних
заходах, що проводяться в навчальному закладі обов’язково присутній
перекладач-дактилолог.
Одне з найважливіших питань навчання учнів з порушеннями слуху полягає
у підвищенні рівня засвоєння навчального матеріалу - розуміння,
запам'ятовування, застосовування отриманих знань на практиці. Величезну
допомогу в цьому надають нові інформаційні технології. Це ресурс, який широко
використовується в навчальному процесі, відкриває багато нових можливостей
для учнів.
Використання ІКТ сприяє активізації процесу навчання, дозволяє
забезпечити диференційований підхід. За допомогою комп'ютерних технологій
створюється особлива для кожного учня особистісна форма спілкування, що
дозволяє зосередити увагу на найбільш суттєвих аспектах навчального матеріалу.
Завдяки впровадженню в навчальний процес новітніх технологій учні можуть
користуватися інформацією, недоступною або малодоступною для них при
традиційних способах вивчення.

В навчальному закладі впроваджено дистанційно-модульну інклюзивну
освіту за допомогою сервісів GoogleApps – Classroom та навчальних блогів. Учні з
порушеннями слуху у зручній для них формі та у зручний час мають можливість
ознайомитись з новим, адаптованим навчальним матеріалом у формі
мультимедійної презентації, відеороликів з субтитрами чи з перекладом на мову
жестів.
Ефективність забезпечення освітнього простору для учнів з порушеннями
слуху залежить від багатьох факторів. Але головною передумовою успішності
навчання є досягнення позитивного ставлення педагогічного колективу до
інклюзивного навчання, оскільки саме це сприяє втіленню практики. Саме від
ставлення залежить повсякденна робота вчителя, методика викладання та вибір
форм роботи з учнями. Тобто, якщо педагог хоче залучити до певної діяльності
всіх учнів, то він обиратиме саме такі вправи, які сприяють досягненню
поставленої мети.
Успішна інклюзія містить низку переваг для усіх учасників навчально-
виховного процесу. Науково доведено, що методи роботи педагогів, які працюють
в інклюзивному середовищі, сприяють активізації навчальної діяльності всіх учнів
незалежно від суттєвих індивідуальних особливих потреб [2, с.178]. Створюються
умови для постійного професійного вдосконалення педагогів. Вони вчаться
складати індивідуальні навчальні програми, апробовують нові методи навчання і
виховання, розробляють завдання різного ступеня складності та опановують
мистецтво побудови гармонійних взаємин з учнями.
Навчальний заклад, який впроваджує інклюзивну форму навчання, надає
дитині з особливими потребами, можливість здобути освіту відповідно до своїх
індивідуальних здібностей при цьому вільно спілкуватися та займатися спільними
справами зі своїми однолітками. Учні з порушеннями слуху повніше реалізують
свій потенціал у навчанні, руйнуються комплекси, виникає вільне спілкування,
набувається досвід подолання труднощів, посилюється інтерес до життя. Інклюзія
покращує шанси учнів з порушеннями слуху на працевлаштування й отримання
вищої заробітної плати.

Інклюзивне навчання - це безперервний пошук кращих способів урахування
питань багатоманітності. Інклюзія покликана навчати співіснувати з
відмінностями і навчатися у них [2, с.177]. У всіх учнів в інклюзивному
середовищі виховується доброзичливість, уміння розуміти проблеми інших,
толерантність.
Отже, забезпечення доступності освітнього простору для учнів з
порушеннями слуху полягає в забезпеченні ефективності процесу навчання учнів,
які мають різні можливості, різні рівні розвитку, різні інтереси та потреби.
Технологія базується на загальній навчальній програмі, яка викладається з певною
гнучкістю – на рівні, прийнятному для учня. Такий підхід передбачає
максимально високі результати успішності усіх учнів, сприяє удосконаленню
професійних умінь майбутніх кваліфікованих робітників.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Корніцова С.В. Запровадження інклюзивної освіти в ЗНЗ // Економіка в
школах України. – 2011 - №10(83) – жовтень – (Педагогічна академія пані Софії) -
с. 20 (2) – 20 (16).
2. Пащенко О.В. Створення та розвиток інклюзивного навчального середовища
у професійно-технічних навчальних закладах. Педагогічний альманах. – 2014. –
Випуск 21. с. 175-179.
3. Сергеєва Л.М., Софій Н.З. Якісна професійно-технічна освіта – соціально
вразливій молоді: Навчально-методичний посібник / За ред. Л. М. Сергеєвої. – К.:
Арт Економі, 2012. – 168 с.

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner