Продавець «Одесский центр профессионально-технического обучения» розвиває свій бізнес на Prom.ua 15 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
28 відгуків
+380 (94) 996-06-49
+380 (48) 758-18-96
+380 (66) 556-37-29
ОДЕССКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кошик

ЕКСПЕРИМЕНТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ЗА ТЕМОЮ «ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДЛЯ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ»

ЕКСПЕРИМЕНТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ЗА ТЕМОЮ «ТЕХНОЛОГІЯ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ПРОФЕСІЙНО-  ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДЛЯ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ  СЛУХУ»

Виокремлено прогресивні ідеї вітчизняного та зарубіжного

педагогічного досвіду, корисні для експериментальної перевірки в

навчальному закладі та орієнтовані на підвищення якості професійної

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з числа учнів з

проблемами слуху. Проаналізовано нормативно-правову базу

створення доступного освітнього простору для учнів з особливими

потребами. Показані кроки з створення відповідної теоретико-

концептуальної та методичної бази для опрацювання питання ефективного

проведення експерименту всеукраїнського рівня по розробленню технології

забезпечення доступності освітнього простору професійно-технічного

навчального закладу для учнів з порушеннями слуху.

Ключові слова: освітній простір, особливі потреби, професійна

освіта, інклюзія, експериментальний професійно-технічний навчальний

заклад.

Сучасна українська система професійно-технічної освіти (надалі ПТО)

перебуває у стані змін, зумовлених низкою викликів, з якими раніше їй не

доводилось стикатися: глобалізацією, що спонукає до жорсткої конкуренції за

ресурси; інформатизацією суспільства, що спричиняє швидкі темпи діяльності

та розвитку; демографічними змінами, що вимагають швидкої адаптації до

діяльності в нових демографічних та соціальних реаліях. Ці зміни виражаються,

зокрема, у розробленні професійних стандартів на основі компетенцій,

виробленні програм щодо децентралізації управління професійною освітою,

оновленні матеріально-технічного ресурсу навчальних закладів, налагодженні

співпраці з роботодавцями. У зв’язку з ратифікацією Україною одного із

найважливіших міжнародних документів у сфері прав людини – Конвенції

ООН про права інвалідів – перед державою і, зокрема, ПТО постає нове

завдання: забезпечити якісну та доступну професійну освіту для осіб з

особливими потребами.

Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної

освіти» (далі ДНЗ «Одеський центр ПТО») надає професійну освіту дітям з

особливими потребами як в інклюзивних, так і в спеціальних групах, та

забезпечує соціальний захист таких дітей, їх професійну реабілітацію,

зайнятість, адаптацію до суспільного життя.

Починаючи з 2006 р. у ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної

освіти» формуються інклюзивні групи для навчання дітей з особливими

освітніми потребами.

Спостерігається така тенденція набору осіб з особливими освітніми

потребами: у 2006–2007 н. р. було прийнято на навчання 10 дітей з особливими

освітніми потребами (з порушеннями слуху); у 2007–2008 н. р. – 13 таких дітей;

у 2008–2009 н. р. – 15; у 2009–2010 н. р. – 20; у 2010–2011 н. р. – 18; у

2011–2012 н. р. – 21; у 2012–2013 н. р. – 18; у 2013–2014 н. р. – 17; у

2014–2015 н. р. – 23; у 2015–2016 н. р. – 25; у 2016–2017 н. р. – 28 (рис. 1).

Діти з особливими освітніми потребами

101315

20

1821

18

17

232528

0

5

10

15

20

25

30

1234567891011

Рис. 1. Тенденція набору осіб з особливими освітніми потребами на

навчання до ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти»

(2006–2016 роки).

У 2016–2017 н. р. у ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти»

навчається 40 учнів з особливими освітніми потребами, з них: 35 – з

порушеннями слуху, 3 – з порушеннями зору, 1 учень з ампутованою гомілкою,

1 учень з ДЦП.

Діти з порушеннями слуху складають різнорідну групу (глухі від

народження, оглухлі, зі зниженим слухом тощо), працюючи з якою важливо

використовувати різні методи, прийоми й організаційні форми виховання і

навчання; враховувати особливості всіх учнів і стежити за тим, аби вони

отримували інформацію в повному обсязі. Забезпечення доступності освітнього

середовища професійно-технічного навчального закладу (надалі ПТНЗ) для

учнів з порушеннями слуху покладено на досвідчених педагогів та майстрів

виробничого навчання, перекладачів жестової мови. Створення необхідних

умов також забезпечується необхідним обладнанням, зокрема мультимедійним

і т. ін.

Важливість забезпечення доступності освіти для дітей з порушеннями

слуху в умовах ПТНЗ зумовили вибір теми експериментального дослідження

«Технологія забезпечення доступності освітнього простору професійно-

технічного навчального закладу для учнів з порушеннями слуху», яке

реалізується на базі ДНЗ «Одеський центр ПТО» у 2016-2018 рр., затвердженої

наказом Міністерства освіти і науки України № 565 від 25. 05. 2016 р. «Про

проведення експерименту всеукраїнського рівня на базі Державного

навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти» на

2016–2018 роки».

Актуальність теми експерименту визначається тим, що однією з гострих

сучасних соціальних проблем є стан здоров’я дітей та молоді. Інклюзивна

освіта є частиною концепції соціального залучення (соціальної інклюзії), що

з’явилася як результат переходу більшості суспільств до демократичних

цінностей, поваги до основних прав та свобод людей.

Наголосимо, що у межах експерименту було визначено об’єкт (процес

навчання учнів з порушеннями слуху в ПТНЗ), предмет (технологія

забезпечення доступності освітнього простору для учнів з порушеннями слуху)

дослідження; мету (розробка, наукове обґрунтування та апробування технології

забезпечення доступності освітнього простору ПТНЗ для учнів з порушеннями

слуху) та гіпотезу експерименту (розроблена технологія, яка сприятиме

підвищенню якості професійної освіти учнів з порушеннями слуху, їхньому

всебічному розвитку, забезпечуватиме їхню конкурентоспроможність на

сучасному ринку праці та адаптації в сучасних умовах).

Метою першого етапу, який розпочався в червні 2016 року, було

створення відповідної теоретико-концептуальної та методичної бази для

опрацювання питання ефективного проведення експерименту всеукраїнського

рівня по розробленню технології забезпечення доступності освітнього простору

професійно-технічного навчального закладу для учнів з порушеннями слуху.

Відповідно до програми експерименту було визначено основні завдання

першого етапу експерименту.

У ході вирішення поставлених завдань констатувального етапу було

вивчено та проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвіди забезпечення

доступності освітнього простору ПТНЗ для учнів з порушеннями слуху та

нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти.

Творчою групою експерименту встановлено, що подальший розвиток

інклюзивної освіти в Україні, зокрема у сфері ПТО, передбачає комплексне

вирішення питань, пов’язаних з удосконаленням нормативно-правового,

організаційно-методичного, кадрового, фінансово-економічного механізмів.

Було з’ясовано, що нормативно-правовий базис професійної освіти

недосконалий та вимагає доопрацювань. Удосконалення нормативно-правового

механізму розвитку інклюзивного освітнього середовища в професійно-

технічних навчальних закладах полягає, зокрема, в розробці положення «Про

порядок організації інклюзивного навчання в ПТНЗ»; Плану дій щодо

запровадження інклюзивного навчання у ПТНЗ; нормативного документу «Про

одержання документа про освіту учнями з особливими потребами професійно-

технічних навчальних закладів».

У рамках експерименту всеукраїнського рівня членами творчої групи

було порушено клопотання перед Уповноваженим Президента України з прав

людей з інвалідністю Адміністрації Президента України Сушкевичем В. М. з

питанням про приведення у відповідність до потреб учнів з особливими

освітніми потребами Типових штатних нормативів ПТНЗ, а саме: введення

таких посад як заступник директора з інклюзивної роботи та методиста з

інклюзивної роботи, а також перегляду штатних норм посад перекладачів-

дактилологів, вихователів гуртожитку та керівників гуртків для таких учнів.

Створення і розвиток інклюзивного освітнього середовища в професійних

навчальних закладах вимагає удосконалення організаційно-методичного

механізму, а саме: створення умов для повноцінного навчання дітей та

дорослих з особливими освітніми потребами у ПТНЗ (створення безбар’єрного

середовища навчальних закладів, забезпечення спеціальних пристосувань у

навчальних закладах, надання індивідуальної підтримки в ході здобуття

професійної освіти, адаптація програм і підручників для ефективного

навчання); забезпечення підтримки педагогів шляхом їх співпраці з

відповідними фахівцями (дефектологами, психологами, реабілітологами та ін.)

та сурдоперекладачами; розробка порядку надання індивідуальної підтримки

дитині з особливими освітніми потребами у ході інклюзивного навчання з

урахуванням її потреб; індивідуального асистування під час навчального

процесу, отримання та обробки інформації для засвоєння навчальної програми;

використання ПТНЗ навчально-методичних матеріалів «Індекс інклюзії» [6]

для проведення регулярного самооцінювання із залученням усіх учасників

навчально-виховного процесу та громадськості з подальшим розробленням

планів розвитку навчальних закладів.

Ефективність організації інклюзивного навчання також багато в чому

залежить від правильно організованої корекційно-розвивальної роботи

(комплекси психолого-педагогічних впливів, наприклад, активного залучення

соціального оточення до участі в корекційній програмі), від підбору

висококваліфікованих кадрів, задіяних в навчально-виховному процесі. Саме

тому необхідно забезпечувати спеціальну підготовку і перепідготовку

педагогічних працівників, асистентів педагогів, майстрів виробничого навчання

ПТНЗ для роботи з дітьми та дорослими з особливими освітніми потребами у

навчанні, проводити системну організаційно-методичну, консультативно-

роз’яснювальну роботу серед працівників ПТНЗ, громадськості, батьків з

метою формування позитивного ставлення до інклюзивної освіти [3].

Наголосимо, що організація інклюзивного навчання вимагає

пристосування до потреб дитини з особливими потребами приміщення,

відповідно облаштованого робочого місця для занять, а також програмно-

методичного забезпечення, надання додаткових послуг такій дитині, організації

індивідуального підходу до неї.

Методологічною основою дослідження експерименту є концептуальні

положення про основи інклюзивної освіти, створення та розвиток інклюзивного

навчального середовища у ПТНЗ (А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко,

І.О. Білозерська, Л.В. Будяк, І.А. Гриценок, Ю.М. Найда), надання якісної

професійно-технічної освіти соціально-вразливій молоді (Н.З. Софій,

Л.М. Сергеєва, О.В. Пащенко та ін.); впровадження інклюзії в навчанні і

вихованні учнів з проблемами мовлення та слуху (К.О. Піменова, Л.О. Савчук

та ін.); формування готовності педагогічних працівників до роботи з учнями з

особливими потребами в умовах інклюзивного навчання

(А.А. Волосюк, Н.А. Басараба, С.С. Козловська та ін.).

Загальною тенденцією названих досліджень є розгляд технології

забезпечення доступності освітнього простору ПТНЗ для учнів з особливими

потребами.

Отже, аналітична робота, проведена на базі вітчизняного і зарубіжного

досвіду свідчить, що на сучасному етапі вченими виокремленні основні ознаки,

принципи, умови, настанови та першочергові кроки у напрямі створення

інклюзивного середовища. З’ясовано, що для успішної реалізації інклюзивної

освіти в Україні потрібно провести велику роботу в різних напрямах:

– забезпечити не тільки розробку методичних і навчальних матеріалів, які б

враховували особливі потреби учнів, але й зробити їх доступними широкому

педагогічному загалу;

– включити курс з практики впровадження інклюзивної освіти в Україні до

програми підвищення кваліфікації педагогів;

– поширити інформацію про результати моніторингу, здобутки та проблеми

експерименту з впровадження інклюзивної освіти серед широкого кола

викладачів;

– налагоджувати співпрацю між закладами (ВНЗ, ПТНЗ та ЗОШ), де

впроваджується інклюзивна освіта (консультації, моніторинг змін тощо).

– послідовно змінювати конструктивний та архітектурний облік навчальних

закладів на безбар’єрний, аби перетворити середовище для навчання у доступне

середовище;

– забезпечити начальні заклади спеціальним обладнанням та технічними

засобами;

– скоротити кількість учнів у групах, де є діти з особливими освітніми

потребами;

– вводити додаткові ставки спеціалістів у навчальних закладах, розширювати

штат фахівців.

– провести широку просвітницьку кампанію, яка б дозволила інформувати

суспільство про необхідність і важливість інклюзії;

Під час першого етапу експерименту проведено SWOT-аналіз готовності

навчального закладу до експериментальної роботи. Для планування

експериментальної роботи, так як і для бізнес-планування ПТНЗ оцінили сильні

та слабкі сторони в роботі навчального закладу, а також можливості й загрози,

які розвиваються за межами ПТНЗ. Було проведено анкетування для

визначення сучасного стану інклюзивного освітнього середовища ДНЗ

«Одеський центр ПТО».

Як засвідчують результати анкетування, розвиток інклюзивного

освітнього середовища у ПТНЗ обов’язково повинен відбуватись за напрямами:

розвиток організаційної культури ПТНЗ, розвиток освітньої політики на рівні

закладу (внутрішні нормативні документи), запровадження інклюзивної

практики, оскільки вони спрямовані на створення плану розвитку ПТНЗ на

засадах упровадження інклюзивних підходів.

Велика увага приділялась навчально-методичному супроводу учнів з

проблемами слуху. Учасниками творчої групи розроблено тестові завдання

вхідного контролю знань, умінь, навичок для осіб з порушеннями слуху, які

приймаються на професійне навчання, та тестові завдання вихідного

кваліфікаційного контролю.

Були визначені професії, для яких в першу чергу буде проходити

апробація навчальних посібників, вхідного та вихідного контролю знань,

навчально-методичного супроводу з урахуванням потреб учнів з порушеннями

слуху. Це дві професії: «Монтажник санітарно-технічних систем та

устаткування» та «Лицювальник-плиточник»

Учні з порушення слуху відповідають вимогам до індивідуально-

психологічних особливостей з цих професій. Характерні особистісні якості,

інтереси і схильності, властиві учням з проблемами слуху: охайність,

організованість, чіткість, зібраність, оригінальність, спритність, почуття

гармонії і смаку, креативність, уважність, терплячість, витриманість. Особи з

порушенням слуху фізично сильні і витривалі (багато хто займається спортом і

досягає успіхів). В зв’язку з порушенням слуху вони мають відмінності:

ретельніше і краще, ніж чуючи, проробляють деталі, так як вся увага

зосереджена на виконанні завдання (роботи).

Під час першого етапу були проведені цікаві і корисні заходи з проблеми

дослідження: 10 червня 2016 року проведено науково-методичний семінар на

тему «Інклюзивне освітнє середовище для учнів з порушеннями слуху в системі

професійно-технічної освіти» за участю наукового керівника Сергеєвої Лариси

Миколаївни, професора кафедри державної служби і менеджменту освіти

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора

педагогічних наук, професора; наукового консультанта Замши Анни

Володимирівни, завідувача лабораторії жестової мови Інституту спеціальної

педагогіки НАПН України кандидата психологічних наук. Мета проведення:

пошук оптимальних шляхів запровадження інклюзивного освітнього

середовища в систему навчання для учнів з порушеннями слуху. Цільова

аудиторія: педагогічні працівники, наукові діячі, вчителі, вихователі, батьки,

представники громадських організацій.

У рамках науково-методичного семінару був проведений круглий стіл із

обговоренням Програми проведення експерименту.

 

Заступник директора з навчально-виробничої роботи Александрова С. О.

взяла участь у Міжнародному науково-методичному семінарі «Сучасні

нейропсихопедагогічні технології в освіті, корекції та реабілітації». Мета

семінару: презентація сучасних нейропсихопедагогічних технологій та

можливостей їх запровадження в систему навчання, корекції та реабілітації

дітей і дорослих в Одеському регіоні, зокрема в місті Одеса.

23 вересня 2016 року проведено науково-методичний семінар «Сучасні

технології професійного навчання учнів з порушеннями слуху» за участю

наукового консультанта експерименту всеукраїнського рівня Замши Анни

Володимирівни, кандидата психологічних наук, завідувача лабораторії жестової

мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. Мета проведення:

шляхи подолання проблем та труднощів під час навчання та виховання учнів з

порушеннями слуху.

У ході науково-методичного семінару відбулось обговорення питань за

темою: «Проблеми та труднощі під час навчання та виховання учнів з

проблемами слуху».

31 жовтня 2016 року проведено навчальний тренінг на тему:

«Педагогічний супровід учнів з порушеннями слуху в умовах професійно-

технічного навчання».

12 січня 2016 року відбулася зустріч педагогічних працівників

ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» з вчителями Комунального

закладу «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І–ІІІ

ступенів». Метою зустрічі був обмін досвідом між спеціалістами закладів, які

працюють з учнями, що мають порушення слуху.

За період констатувального етапу учасниками творчої групи

ДНЗ «Одеський центр ПТО» у всеукраїнських, міжнародних науково-

практичних конференціях, обласних заходах з поширення передового

педагогічного досвіду було опубліковано шість статей з питань інклюзивного

навчання.

Педагогічні працівники ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної

освіти», зокрема методист Гачук О. В., сурдоперекладач Самаріна Н. Д. та

викладач Фролова В. В. взяли участь у програмі «Освіта» Одеського обласного

телебачення, темою якого була інклюзивна освіта.

29 вересня 2016 року відбулось відкриття Міжрегіонального навчально-

практичного центру для підготовки монтажників санітарно-технічних систем та

устаткування. Подія була висвітлена на ТВ-каналі «Град», де журналістами і

директором Сущенко С. Б. було наголошено, що в ДНЗ «Одеський центр

професійно-технічної освіти» діє експеримент всеукраїнського рівня,

навчаються учні з порушеннями слуху, які мають змогу здобувати знання та

оволодівати навичками роботи з сучасним обладнанням та інструментами.

Педагогічні працівники ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної

освіти» постійно беруть участь у форумах стейкхолдерів професійної освіти.

У «Першому форумі стейкхолдерів. Будівництво. Одеса 2016» для

покращення співпраці між ПТНЗ та роботодавцями брали участь педагогічні

працівники начального закладу, а також учні з порушеннями слуху: Коврига Д.,

Яковлев М., Гайденко Р., Шикін О., Отяковський А. Було дано інтерв’ю для

обласного телебачення «7 канал» про важливість впровадження інклюзивного

навчання.

В результаті проведеного дослідження обґрунтовано, що електронні

соціальні мережі доцільно використовувати для навчання та позакласної

роботи. В нашому закладі електронні соціальні мережі використовуються як

для організації навчання, так і для проведення соціально-педагогічної роботи з

учнями з особливими освітніми потребами.

Нами створено групу у Facebook – «Долаємо бар’єри разом»

https://www.facebook.com/OvercomeBarriersTogether/, в якій розміщується

інформація про перебіг дослідно-експериментальної роботи.

Ми маємо свій канал на YouTube, на якому розміщуються відеоматеріали

https://www.youtube.com/channel/UCbIMsL0QfxGH8iE5cMkYJFg.

Розділ сайту ДНЗ «Одеський центр ПТО» «Інклюзивне освітнє

середовище» http://profosvita.od.ua/articles/14981-nklyuzivne- osvtnye-seredovische

також надає можливість висвітлювати результати дослідно-експериментальної

роботи.

Використання педагогічними працівниками сервісів G Suite, а саме

Classroom, стало провідним при впровадженні інклюзивної освіти.

Основною метою нашого навчального закладу залишається розробка

нових освітніх технологій, здатних модифікувати традиційні форми

представлення інформації для підвищення якості навчання дітей; впровадження

позитивного ставлення до ідеї інклюзії, до дітей з особливими освітніми

потребами та до можливостей їхнього розвитку і навчання у суспільстві.

Підводячи підсумки констатувального етапу можна стверджувати, що

завдання І етапу експерименту всеукраїнського рівня виконані в належному

обсязі. Зазначимо, що створення доступного освітнього простору для учнів з

проблемами слуху вже на сьогодні дає значимі позитивні результати, підвищує

рівень фахових професійних компетенцій учнів та педагогів професійного

навчання.

Подальші кроки щодо реалізації завдань дослідження полягають у

розробленні та апробації навчально-методичного забезпечення; розробці

критеріїв оцінювання результатів впровадження розроблених матеріалів;

відстеження рівня доступності освітнього простору ДНЗ «Одеський центр

ПТО» для учнів з проблемами слуху.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний

посібник / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій., О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда, під

заг. ред. М. Ф. Войцехівського. – К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. –

172 с.

2. Барладим В. М. Педагогічні технології: аналіз та перспективи їх

використання / В. М. Барладим // Інформаційні технології і засоби навчання. –

№ 5. – 2013. – С. 116–125.

3. Діти з порушеннями слуху: крок за кроком від діагностики до інклюзії:

посібник для фахівців та батьків / [авт.: Б. С. Мороз, В. П. Овсянник, О. М.

Таранченко, О. Ф. Федоренко та ін.; за ред. : А. А. Колупаєвої, Б. С. Мороза]. –

К. : О. Т. Ростунов, 2013. – 104 с.

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про

освіту щодо організації інклюзивного навчання» №1324 від 5 червня 2014 р.

[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/31601/

5. Замша А. В. Психологічні чинники успішності оволодіння мовою / А.

В. Замша // Жестова мова й сучасність. – № 7. – 2012. – С. 5–18.

6. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл:

посіб./ [Тоні Бут]; пер. з англ. – К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 190

с.

7. Колупаєва А. А., Данілавічютє Е. А., Литовченко С. В. Професійне

співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний

посібник. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 197 с.

https://docs.google.com/document/d/19Rzo32kkQbGI1Fzp98ZHmyLAmwNp2-5b5yyA_jjpWxU/edit?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/0BwoPzrtI-pgrcS01RUhSejR3UXhyNXZNMmV3ak0wRzlHQVlr/view?usp=sharing

 

Александрова Світлана Олександрівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти»

 

Гребенькова Галина Володимирівна, методист

ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної

освіти»

 

 

ДОЛАЄМО БАР'ЄРИ РАЗОМ
Overcome Barriers Together
@OvercomeBarriersTogether
#ДОЛАЄМОБАР'ЄРИРАЗОМ #інклюзія
"Твоя кар'єра - в твоїх руках"
 
"Будуймо майбутнє власноруч!"
 
Odesa Center for Professional Education

 

 

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner