Всеукраїнська науково-практична конференція «Регуляторна політика в галузях загальної технічної і професійної освіти в умовах регіону»

14 березня 2014 року на базі Кременчуцького вищого професійного училища №7 з метою подальшої концептуалізації, координації світоглядних траєкторій наукової думки щодо покращення життя на засадах удосконалення системи освіти,

04.04.14

уточнення методологічних, теоретичних положень, практичних кроків з упровадження регуляторної освітньої політики в умовах регіону відбулася всеукраїнська науково-практична конференція, в якій взяли участь й педагогічні працівники Державного начального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти». Темою конференції було: «Регуляторна політика в галузях загальної технічної і професійної освіти в умовах регіону» 
Заступник  директора з навчальної роботи Романенко С.М. та методист Гребенькова   Г.В.  представили свої наукові публікації: «Самоосвіта як складова науково-пошукової діяльності викладачів», «Моніторинг якості освіти».
У своїй роботі Романенко С.М. назвала основні етапи самоосвітньої діяльності викладачів та наголосила, на тому, що показниками ефективності педагогічної самоосвіти є насамперед якість організованого викладачем навчально-виховного процесу та професійно-кваліфікаційного зростання викладача. Досліджуючи проблему моніторингу якості освіти, методист Гребенькова Г.В., відзначила, що  організація моніторингу якості освіти дає можливість створювати умови для порівняння власної оцінки діяльності педагогічного колективу з незалежною оцінкою та приймати відповідні управлінські рішення для досягнення стратегічної мети навчального закладу.
Підсумком Всеукраїнської науково-практичної конференції стало видання наукових публікацій в збірнику «Регуляторна політика в галузях загальної технічної і професійної освіти в умовах регіону», а також отримання сертифікатів учасників, які засвідчують участь в такому заході.

Інші статті